Konferencja "Lesico online", 03-05.09.2021r.!

Głównym tematem konferencji będzie pytanie: „L1 czy L2”, w którym poruszane będą takie problemy jak: jak najlepiej nauczać osoby z wadą słuchu, z implantami albo nawet głuche; jakie są różnice w nauczaniu języków migowych jako L1 i L2, także pod kątem analizy działań na obydwu półkulach mózgu; jak przebiegają procesy uczenia się oraz nauczania języków migowych. Na konferencji wygłosimy opinię doświadczonego lektora języka migowego – psychologa odnośnie problematyki przyswajania języków migowych. Zaproponujemy dyskusję uczestników z doświadczonymi lektorami o odpowiednim doborze materiałów do konkretnej grupy odbiorców. Stworzymy przestrzeń do zadawania pytań badaczom i lingwistom, co myślą na temat wybranych metod nauczania języków obcych. Wszystkie powyższe działania będą realizowane z myślą o profesjonalizacji zawodu lektora języka migowego.

Społeczność w Polsce była ogromnie dumna na wieść ze szwajcarskiej Bazylei, że Polska została wybrana na organizatora kolejnej edycji konferencji Lesico, która odbędzie się już po raz czwarty! Nas, Centrum Polskiego Języka Migowego, cieszy fakt, że nas i naszych rodaków spotkał ten ogromny zaszczyt organizowania wspomnianej konferencji. Centrum wyraża dumę i z wielką przyjemnością podejmie się spełnienia idei konferencji, jakim jest dla lektorów języków migowych konferencja Lesico na arenie europejskiej oraz światowej. Konferencja ta została zapoczątkowana w Pradze w Czechach w 2013r. Idea konferencji Lesico była kontynuowana w Paryżu w 2015r. oraz w Bazylei w 2017r.

W dotychczasowych edycjach konferencji uczestniczyło bardzo wiele osób z całego świata i w związku z tym możemy pokusić się o stwierdzenie, że zapotrzebowanie na kontynuację idei Lesico jest bardzo duże. Bardzo ważne jest również, żeby podtrzymywać ideę Lesico w kontekście ciągłego podnoszenia poziomu nauczania języków migowych jako L1 lub L2. Podobnej konferencji w Europie, poza konferencją ProSign, nie ma. Tym bardziej cieszy nas, Polaków, fakt, że kolejna edycja odbędzie się właśnie w Polsce!

 W ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie Europy pojawiło się kilkaset ośrodków nauczania języków migowych. Jeżeli chcemy, żeby nauczanie języków migowych było profesjonalnie i na jak najwyższym poziomie, to my, lektorzy, nauczyciele, badaczy, trenerzy, lingwiści i osoby z pokrewnych zawodów musimy stale spotykać się w celu pracy nad różnymi aspektami nauczania, takimi jak tworzenie materiałów (głównych i dodatkowych), wymiana dobrych praktyk, dzielenie się praktycznymi doświadczeniami wyniesionymi z prowadzenia wielogodzinnych zajęć czy umożliwienie poszerzania wiedzy nt. nauczania języków migowych, jak np. organizowanie krótkich czy długich kursów. 

Temat konferencji „L1 czy L2”, którą zaproponowaliśmy podczas kandydatury w Bazylei, okazała się bardzo potrzebna i wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników. Zaproponowana tematyka jest według nas, Centrum, bardzo potrzebna zarówno dla lektorów jak i samych Głuchych w kontekście uporządkowania wszystkich aspektów pracy przy nauczaniu języków migowych i pozwoli nam na szybszy rozwój i bardziej profesjonalne nauczanie w przyszłości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Koordynatorzy Lesico 4                                                                                                                                                                                                                          Marcin Łuczywek
                                                                                                                                                      Damian Rzeźniczak

Program konferencji zostanie opublikowany 01.06.2021r.

Lesico 1 - Praga, 2013

I edycję Lesico zorganizowali wspólnie kilka czeskich organizacji pod nadzorem Centrum Języka Migowego Pevnost. Konferencja odbyła się w Pradze w dniach 18-20.10.2013r., gdzie przybyło na nią 180 osób z całej Europy.

Lesico 2 - Paryż, 2015

II edycję zorganizował Visuel LSF-France wskutek wygrania głosowania podczas Lesico I. Konferencja odbyła się w dniach 16-17.10.2015r. Udział w wydarzeniu wzięło aż 250 osób z całego świata.

Lesico 3 - Bazylea, 2017

III edycję zorganizował szwajcarski duet stowarzyszeń nauczycieli ASRLS i BGA. Konferencja odbyła się w dniach 13-15.10.2017r. Na konferencję z warsztatami przybyło 184 osób. W tym mieście zdobyliśmy Lesico 4 🙂