Komitet naukowy

Komitet naukowy i główni prelegenci

PIOTR TOMASZEWSKI

Doktor habilitowany, psycholingwista, adiunkt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jest współredaktorem trzech prac zbiorowych, autorem jednej monografii „Fonologia Wizualna Polskiego Języka Migowego” oraz wielu artykułów naukowych  poświęconych problematyce rozwoju psychicznego dziecka głuchego, lingwistyce migowej oraz kulturowo-społecznych aspektów społeczności głuchych. 

Był stypendystą Fundacji Fulbrighta w Gallaudet University w Waszyngtonie, gdzie prowadził badania porównawcze między polskim językiem migowym (PJM) a amerykańskim językiem migowym (ASL). 

W latach 2013-2016 był członkiem Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Obecnie zajmuje się badaniami nad psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania społeczności g/Głuchych, kulturą Głuchych i strukturą PJM, rozwojem językowym i poznawczym u dzieci głuchych i słabosłyszacych wychowywanych w różnych warunkach symulacji językowej, bimodalną/multimodalną dwujęzycznością typu migowo-mówionego i migowo-pisanego/migowo-mówiono-pisanego. 

Jest kierownikiem Pracowni Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikacją Głuchych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Delfina od 2000 roku naucza swojego natywnego języka, jakim jest kataloński język migowy (LSC). 

Jest adiunktem na Uniwersytecie Pompeu Fabra (UPF) w Barcelonie, a także badaczem w Laboratorium LSC od przeszło 10 lat. Jest też członkiem Centrum Studiów LSC-UPF Actua.

Obecnie uczestniczy w 3 projektach: Sign-Hub, CEFR-LSC oraz Korpus LSC. Jest też, przy Katalońskim Związku Głuchych, zagorzałym orędownikiem polityki językowej skupionej na LSC.

Jej ostatni artykuł nosi tytuł “The teaching of Catalan Sign Language (LSC) as L1 and L2: Some teaching experiences” (“Nauczanie katalońskiego języka migowego (LSC) jako L1 i L2: Wybrane doświadczenia”).

W przeszłości była w zarządzie Europejskiej Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Migowego (ENSLT)

Delfina Aliaga
delfina aliaga
LUIGI LEROSE

Dr. Luigi Lerose jest zatrudniony w UCLan (Uniwersity of Central Lancashire) jako wykładowca BSL i Deaf Studies, a także jest prezesem ENSLT (Europejska Sieć Nauczycieli Języka Migowego) oraz członkiem Akademii Szkolnictwa Wyższego (SFHEA). 

Na polu nauczania Luigihas pracował z całą plejadą nauczycieli nad programami edukacyjnymi, podkreślając istotę nauczania języka (pedagogika) i nauczania języka dorosłych, zdobywał wiedzę o różnych metodach nauczania oraz jak te metody dostosować do uczniów i ich programu nauki. 

Ma też doświadczenie w analizie poziomu wiedzy i kompetencji językowych na podstawie CEFRu (Wspólny europejski system opisu kształcenia językowego). 

W UCLan, naucza wiele modułów w związku z praktycznym wykorzystaniem brytyjskiego języka migowego i kultury Głuchych. Prowadzi również część zajęć na studiach podyplomowych tłumaczenia BSL/angielski i translacji.

Luigi wydał wiele artykułów i płyt DVD (EdizioniDeafMedia, 2006 i 2009) w związku z badaniami lingwistycznimi, tłumaczeniami oraz zajęciami dydaktycznymi LIS, a niedawno wydał książkę o Fonologii LIS (LibellulaEdizioni) i DVD o austriackim języku migowym (OGS).

Magister pedagogiki i absolwentka studiów podyplomowych Polskiego Języka
Migowego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Wychowawca internatu i nauczycielka PJM w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. 

Tłumaczka i lektorka Polskiego Języka Migowego. 

Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. 

W przeszłości była wiceprezesem Instytutu Historii Głuchych “Surdus Historicus”.

Interesuje się Polskim Językiem Migowym. 

Uczestniczka i prelegentka różnych wydarzeń związanych ze środowiskiem głuchych.

35226284_10211286652578298_2757790671036219392_n
natalia rudkiewicz
RADOUANE SAHSAH

Radouane chciałby zaprezentować tematykę zorientowaną na potrzeby, która skupiłaby się na nauczaniu języka migowego jako L1 (pierwszego języka) dla Głuchych.

Na samym początku chciałby się przedstawić, nazywa się Radouane Sahsah. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka migowego (głuchych i słyszących dorosłych studentów).

Radouane naucza języka migowego we wszystkich obszarach (głusi, słyszący, tłumacze, studenci, itp.). Chętnie podzieli się z Wami jego doświadczeniami.